Home

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม download


 

การสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ดำเนินการ ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ https://forms.gle/B2Taws5viCUggP5CA
ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร (ตรวจสอบสถานะการสมัคร วันที่ 5-7 พ.ค. 64)
ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkueqMqiqiPmN04odxdQDR3eaDi8SQfABvg-CH0fDfM/edit?usp=sharing
3. แอดไลน์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)
ที่ลิงก์ https://lin.ee/ztVn63l

 

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download

 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) download
ตารางสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
   

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)

download

ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

     ตารางสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

 

 

การสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามดำเนินการ ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ https://forms.gle/Z15uZesyqPGreUYt6
ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JlBLAGGxgzbIPePoWa_N7KMjd_mTMuBffGEpyeTuC4/edit?usp=sharing
3. แอดไลน์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)
ที่ลิงก์ https://lin.ee/KF8ct1f

 

 

 

108

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

3500

นักเรียน

3500

รางวัล

43679

ABOUT CLIENTS