ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 89 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 602897
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 


                                      
คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ
ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาวที่จบการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

ผลคะแนนการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 2557 ระดับชั้นที่ 1 download
ผลคะแนนการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 2557 ระดับชั้นที่ 2 download
ผลคะแนนการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 2557 ระดับชั้นที่ 3 download
ผลคะแนนการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 2557 ระดับชั้นที่ 4 download


 

 ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (รมว.ศธ.)
ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (เลขาธิการ กพฐ.) 

http://www.niets.or.th/index.html  

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องกำหนดมาตรฐานด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา๒๕๕๔–๒๕๕๘
download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
download
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
download  
 

ผลการเรียน Online

  ผลการเรียน Online (เข้าระบบภายในโรงเรียน)