Home

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

  

** แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 **

download

 

click ประกาศรายชื่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนตกค้างยังไม่ได้เลื่อนชั้น
ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองติดต่อห้องวิชาการภายในวันที่ 4 มิ.ย. 64

คลิ๊ก ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น

ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค . 2564)
ให้นักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นสแกน qr code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อพบครูที่ปรึกษา
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 download
   
รายชื่อนักเรียนห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 download
   

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิต  ม.4

   
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิต ม.4 download
   


  

 

108

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

3500

นักเรียน

3500

รางวัล

43679

ABOUT CLIENTS