โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก

Read More

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนทาง internet ระบบ cloud โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

Read More

ประกาศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 อ่านต่อ
เขียนโดย Super User
หมวด:

การกรอกประวัติมอบตัว .1 นักเรียนสามารถเริ่มกรอกได้ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 15 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 download
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 16 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 download

 

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  download
สมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ระเบียบการสอบคัดเลือก สมัคร online

 

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ระบบรับสมัครนักเรียนจะเปิดให้ "แจ้งความจำนงศึกษาต่อ" ทาง www.bangkok2.org

โดยมีขั้นตอนตามด้านล่างนี้
๑. กด ""แจ้งความจำนงศึกษาต่อ" บริเวณ ด้านขวามือ
๒. เลือก ประเภท "ห้องเรียนพิเศษ" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๓. พิมพ์ใบแจ้งความจำนง

โรงเรียนเปิดรับสมัคร วันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
  

 

download

 

เขียนโดย Super User
หมวด:
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง  การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก  
 
 
 

รูปกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูล 1

Read More

ข้อมูล 2

Read More

ข้อมูล 3

Read More

ข้อมูล 4

Read More

ข้อมูล 5

Read More

ข้อมูล 6

Read More