โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

โครงการพัฒนาศักยภาพ “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม”หลักสูตรเพชรสุทธิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2558 ระหว่างวันที่  23 - 25  เมษายน  2558