โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

 

คำสั่งสถาปนาโรงเรียน ที่ 119/2562 download 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ที่ 110/2562 download

คำสั่งที่ 129 แต่งตั้งครูแนะแนว download
คำสั่งที่ 131 แต่งตั้งครู การงานอาชีพ download
คำสั่งที่ 132 แต่งตั้งครู งานทะเบียนวัดผล download
คำสั่งที่ 133 แต่งตั้งครู งานห้องสมุด download
คำสั่งที่ 136 แต่งตั้งครู กลุ่มสาระวิทย์ download
คำสั่งที่ 139 ขับเคลื่อน PLC download
คำสั่งที่ 143 นิทรรศการ 108 ปี download
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

download