โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ครูชีววิทยา download

 

 

ประกาศจัดหา บริษัทผู้ให้บริการ ประกันอุบัติเหตุ

 

ประกาศจัดหา บริษัทผู้ให้บริการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรของ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 

ติดต่อสอบถามครู อรวรรณ 084-141-3034