โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User

เอกสารการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

ประกาศมาตรการส่งเสริมปี 59 download
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 15 มาตรฐานฉบับวันที่ 14มิย 59 download
ประกาศโรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายปี 59 download
ประกาศเอกลักษณ์อัตลักษณ์ปี 59 download
เอกสาร15มาตรฐานแนบท้ายประกาศวัดสุทธิปี 59 download
เอกสารแนบท้ายประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามปี 59 download