โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

การกรอกประวัติมอบตัว .1 นักเรียนสามารถเริ่มกรอกได้ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 15 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 download
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 16 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 download

 

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ download
การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  download
สมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ระเบียบการสอบคัดเลือก สมัคร online

 

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ระบบรับสมัครนักเรียนจะเปิดให้ "แจ้งความจำนงศึกษาต่อ" ทาง www.bangkok2.org

โดยมีขั้นตอนตามด้านล่างนี้
๑. กด ""แจ้งความจำนงศึกษาต่อ" บริเวณ ด้านขวามือ
๒. เลือก ประเภท "ห้องเรียนพิเศษ" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๓. พิมพ์ใบแจ้งความจำนง

โรงเรียนเปิดรับสมัคร วันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
  

 

download