ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

Written by Super User

 

สมัคร online ได้ที่ www.bangkok2.org

แบบคำร้องขอเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ download
ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 ปี2563 ประเภททั่วไป download
ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 ปี2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ download
ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4 ปี2563 ประเภททั่วไป download
ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4 ปี2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ download
ตารางสอบ ม.1 ปี2563 ประเภททั่วไป download
ตารางสอบ ม.1 ปี2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ download
ตารางสอบ ม.4 ปี2563 ประเภททั่วไป download
ตารางสอบ ม.4 ปี2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ download