ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

 


 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

และประกาศประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามฉบับที่ 5

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมทุกอย่างออกไป

รวมทั้งกิจกรรมการทดสอบ Pre ม.1

ในระหว่างนี้จึงของงดการรับสมัคร Pre ม.1 ไว้ก่อน และขอให้ผู้ที่มีความสนใจติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ใบสมัคร Pre M1 2564 download

 

 

เขียนโดย Super User

แบบฟอร์มสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เขียนโดย Super User

ประกาศ การเปิดเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563