ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

 

************

ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ม.1 – ม.6

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แยกกลุ่ม A กลุ่ม B

download

  

เขียนโดย Super User

แบบฟอร์มสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เขียนโดย Super User

ประกาศ การเปิดเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเพิ่มเติม 22 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม download