ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

Written by Super User

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 download

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ)

download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย

download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีสากล

download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์

download

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 download

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 download

  

การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา 2563 download
   

การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา 2563

download
   

รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการภาษาอังกฤษภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น ปีการศึกษา 2563 ศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ shorturl.at/ixDQW

 

 

Written by Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

หมายเหตุ   นักเรียนที่ไม่มีชื่อ คือ นักเรียนที่มีรายวิชาตกค้าง ไม่สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้

                 ให้นักเรียนติดต่อลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

                  บริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 2

                  (แต่งกายชุดนักเรียน, สวมหน้ากากอนามัย, คล้องบัตรประจำตัวนักเรียน)

Written by Super User

เปิดรับสมัครนักเรียน ประเภท ห้องเรียนโครงการพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

 

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทย์ คณิตปี 2563 เพิ่มเติม download
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทย์ คณิตปี 2563 download
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทย์ คณิตปี 2563 เพิ่มเติม download
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทย์ คณิตปี 2563 download