ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2563 download
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท นักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 download
   

 

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อขึ้นชั้น เพิ่มเติม 5 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม download
เขียนโดย Super User

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย Super User

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563