ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 (จำแนกตามห้องเรียน)

Download

หมายเหตุ   นักเรียนที่ไม่มีชื่อ คือ นักเรียนที่มีรายวิชาตกค้าง ไม่สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้

                 ให้นักเรียนติดต่อลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

                  บริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 2

                  (แต่งกายชุดนักเรียน, สวมหน้ากากอนามัย, คล้องบัตรประจำตัวนักเรียน)

เขียนโดย Super User

กำหนดการนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เขียนโดย Super User

เปิดรับสมัครนักเรียน ประเภท ห้องเรียนโครงการพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

 

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทย์ คณิตปี 2563 เพิ่มเติม download
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทย์ คณิตปี 2563 download
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทย์ คณิตปี 2563 เพิ่มเติม download
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทย์ คณิตปี 2563 download