ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

แบบฟอร์มสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เขียนโดย Super User

ประกาศ การเปิดเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเพิ่มเติม 22 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม download
เขียนโดย Super User

ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพิเศษวิทย์-คณิต (เพิ่มเติม)