ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

Written by Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม

Written by Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเพิ่มเติม 13 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติม download
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม download
Written by Super User

ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 download