ข่าวประชาสัมพันธ์

                              

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 2560 
download
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
 
ฉบับจริง 17-11-2560
 

 


ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง  การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก ฉบับแก้ไข download

 

ผลงานนักกีฬาฟุตซอล นาย ณัฐพัทธ์ โคระรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 download

 

กำหนดการสอนเสริมวันเสาร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 download

 

เอกสารแจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1-3 และงดการเรียนการสอน download

 

 
**** ใบแก้ไขผลการเรียนใบ4ส่วน download  ****        

 

 

รายงานผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ม.6  คลิ๊ก

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558 download

 

 
ตารางสอบปลายภาค

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๔ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ว๒๐๒๒๖ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ว๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ (๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๒ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๑ ชื่อรายวิชา เคมี ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๑ ชื่อรายวิชา เคมี ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๑ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๑ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๕ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๔ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๔ ชื่อรายวิชา เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๓ ชื่อรายวิชา เคมี ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๓ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๓ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ว๓๐๒๖๓ ชื่อรายวิชา เทคนิคปฏิบัติการ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๑๘๖ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๕ (๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๐๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๑๖ ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๒๕ ชื่อรายวิชา เคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๓๕ ชื่อรายวิชา เคมี ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๔๕ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ว๓๐๒๕๕ ชื่อรายวิชา ชีววิทยา ๕