ข่าวประชาสัมพันธ์

                              

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 2560 
download
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 2560 download
 
ฉบับจริง 17-11-2560
 

 


ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง  การรับสมัครทีม เพลย์ ออฟ เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก ฉบับแก้ไข download

 

ผลงานนักกีฬาฟุตซอล นาย ณัฐพัทธ์ โคระรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 download

 

กำหนดการสอนเสริมวันเสาร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 download

 

เอกสารแจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1-3 และงดการเรียนการสอน download

 

 
**** ใบแก้ไขผลการเรียนใบ4ส่วน download  ****        

 

 

รายงานผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ม.6  คลิ๊ก

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558 download

 

 
ตารางสอบปลายภาค

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ส๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๑๐๖ ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ส๒๒๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๕ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๖ ชื่อรายวิชา พระพุทธศาสนา ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ส๒๓๒๐๒ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ส๓๐๒๑๘ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๐๒๑๙ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๗ ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๐๒๒๑ ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๓๑๐๓ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส๓๓๑๐๖ ชื่อรายวิชา ศาสนาและจริยธรรม