ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                               

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 2560 
download
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 2560 download
update 19-05-60

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2560  (วันพบครูของลูก) download

 

กำหนดการสอนเสริมวันเสาร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 download

 

เอกสารแจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1-3 และงดการเรียนการสอน download

 

ใบสมัคร การแข่งขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอลลีก   รุ่นอายุ  17 ปี ครั้งที่ 13 download
 
**** ใบแก้ไขผลการเรียนใบ4ส่วน download  ****        

 

 

รายงานผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ม.6  คลิ๊ก

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2558 download

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๒ ชื่อรายวิชา องค์ประกอบศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๔ ชื่อรายวิชา ร้องรำทำเพลง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑ ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒ ชื่อรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓