ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                              

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

 

ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนและติดตั้งลูกกรงเหล็กอาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด download
ซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 9 ชั้น 2 รายละเอียด download
ซ่อมแซมห้องน้ำครูและนักเรียน อาคาร 7 ชั้น 2 รายละเอียด download
โปรแกรม winrar ใช้สำหรับขยาย file ที่ถูกรวมไว้ download