เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2565👦🏻 ระดับชั้น ม.1 รับจำนวน 108 คน รายละเอียดเพิ่มเติม : หรือโทรสอบถาม 02-2116709 ต่อ 918 กลุ่มบริหารวิชาการ