เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ปีการศึกษา 2565👦🏻 ระดับชั้น ม.4 รับจำนวนไม่เกิน 15 คน หรือโทรสอบถาม 02-2116709 ต่อ 918 กลุ่มบริหารวิชาการ