โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ??เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565ประเภท ห้องเรียนทั่วไป

จำนวนรับ 3️⃣7️⃣8️⃣ คน (9 ห้องเรียน) ? กำหนดการซื้อระเบียบการ วันที่ 10 ก.พ. – 13 มี.ค. 65

ยื่นความจำนง(QR code อยู่ในเล่มระเบียบการ) วันที่ 2 – 13 มี.ค. 65

สมัครที่โรงเรียน วันที่ 9 – 13 มี.ค. 65

สอบ วันที่ 26 มี.ค. 65

ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 30 มี.ค. 65

มอบตัว วันที่ 2 เม.ย. 65