🇭🇺 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 🇭🇺

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จำนวนรับไม่เกิน 6️⃣0️⃣ คน

📌 กำหนดการซื้อระเบียบการ วันที่ 10 ก.พ. – 13 มี.ค. 65

ยื่นความจำนง (QR code อยู่ในเล่มระเบียบการ) วันที่ 2 – 13 มี.ค. 65

สมัครที่โรงเรียน วันที่ 9 – 13 มี.ค. 65

สอบ วันที่ 27 มี.ค. 65

ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 31 มี.ค. 65มอบตัว วันที่ 3 เม.ย. 65