?ประชาสัมพันธ์การรับสมัครห้องเรียนโครงการหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น (Intensive Chinese Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -26 มีนาคม 2565
สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกนผ่าน Qr Code https://forms.gle/A6dFRbgZVbgiFp6G8
  2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง (รับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์)

ทั้งนี้หากประสงค์จะสมัครสอบ ให้สแกนเข้ากลุ่มไลน์
ประสัมพันธ์การสอบเข้าห้องเรียนโครงการหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น (Intensive Chinese Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตาม QR code ในภาพด้านล่างนี้

หมายเหตุ ❗️นักเรียนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกรอบทั่วไปตามประกาศของโรงเรียน และผ่านการสัมภาษณ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป