📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา 2565 และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

⭐️ ชั้น ม.1 ⭐️
https://drive.google.com/drive/folders/1i0Xev-jsc9GGc57cn1Bm6kQMovLIKols?usp=sharing

🌟 ชั้น ม.4 🌟
https://drive.google.com/file/d/1VFeLx6MCjFNzadbu4bvN8iaWtWPxw33O/view?usp=sharing

🔴 สำหรับนักเรียนที่กัดตัวเสี่ยงสูงหรือตรวจพบเชื้อ 🔴 กรุณาแจ้งผ่าน https://forms.gle/LwgX3jbdpMPjUc497 เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดสถานที่

PRSUTHI ❤️🇭🇺