ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปีที่ 1 โครงการหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น รอบ 2

รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ ???