📢 ประกาศเลขประจำตัวและห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.1 👦🏻
https://drive.google.com/file/d/1kCF42rxoIxZWW7yl9NdVhm_8_75Q3fh2/view?usp=sharing

ระดับชั้น ม.4 👦🏻
https://drive.google.com/file/d/104lP5lhSEiXi80qeklzv289uuNqAPsN0/view?usp=sharing

PRSUTHI ❤️