📌 ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

🐣 ระดับชั้น ม.1
https://drive.google.com/file/d/1UCx_IjgzGf5P3bPdKEY9CxYwfEDC0Sdy/view?usp=sharing

🐥 ระดับชั้น ม.2
https://drive.google.com/file/d/15lI8-ocFn_k8rmXRKVDe8UfRpVKrC5Tb/view?usp=sharing

🐤 ระดับชั้น ม.3
https://drive.google.com/file/d/1_PHQMWn8k7qOdwGpo6gd9GZr2HxjABQL/view?usp=sharing

🦀 ระดับชั้น ม.4
https://drive.google.com/file/d/1DSA7-3C_e6BKvxaL9ti9oQYN3zst2cIB/view?usp=sharing

🐋 ระดับชั้น ม.5
https://drive.google.com/file/d/1rMOmTYjnbAQt8Y8rditDuxtpkCBg1Ju6/view?usp=sharing

🦁 ระดับชั้น ม.6
https://drive.google.com/file/d/1CeEx1cFzhJhu6cyreqEBV-zEBSb956sx/view?usp=sharing

🟥🟥 นักเรียนที่มีผลการเรียนตกค้าง
https://drive.google.com/file/d/1_pPRCNEm2HCSVCNy7pU-rwV_3qI-1NDQ/view?usp=sharing

PRSUTHI