วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
นักเรียนชั้นม.1-ม.3 ทุกกลุ่มการเรียน
และนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษ มีเรียนเสริมวันเสาร์