ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565