งานห้องสมุด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.20 น. ณ ห้องประชุมศตวัชรบุษกร ชั้น 10
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
– ระดับ ม.ต้น
– ระดับ ม.ปลาย
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ครูที่ปรึกษาส่งตัวแทนห้อง เข้าร่วมการแข่งขัน ห้องละ 2 คน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2565

งานห้องสมุด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประกวดคลิป TikTok รีวิวหนังสือที่ชอบอ่าน“สุดยอดนักอ่านย่านสะพานปลา”
ชิงเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โพสต์คลิปรีวิวหนังสือผ่าน TikTok ใส่ (#สุดยอดนักอ่านย่านสะพานปลา) ความยาว 1 นาที
ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม 2565