*** เนื่องจากพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีการดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้สถานที่จอดรถมีจำกัด ขอให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทางล่วงหน้า