📒ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

🐣ม.1 👉🏻https://drive.google.com/…/19NdTOh3hccSPvGW5r7V…/view…

🐥ม.2 👉🏻https://drive.google.com/…/1hh0MvRRSk2kwGdzzJj…/view…

🐤ม.3 👉🏻https://drive.google.com/…/1pIJBIIrnA1EZO0EiMLM…/view…

🐰ม.4 👉🏻https://drive.google.com/…/1I5F7tD9rAFkOd5FyKFX…/view…

🐹ม.5 👉🏻https://drive.google.com/…/1HD1BVfZiIttgisK9iMX…/view…

🐼ม.6 👉🏻https://drive.google.com/…/1vbTmr28qaKsJNNb8JGR…/view…

#PRSUTHI❤️🇭🇺