งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง รับสมัครร่วมกิจกรรม Summer Camp & Cultural Exchange in Singapore 2023
ในระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย. 66
สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 65
ร่วมกิจกรรม กดลิ้งค์ได้ที่ 👇
https://forms.gle/bLJuqPt3q8FsTDYF6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูชุติมา ห้อง 543 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ