กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565
ณ ค่ายปากช่องแคมป์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ภาพกิจกรรม
สามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง FACEBOOK : Studio Of Suthi (SOS Club)

ไฮไลท์ค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565