? ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน และห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ?

ม.1 ? https://drive.google.com/file/d/1tKtcd1wWBrmA1g3WX8IvNqyFdrcu5Rmp/view?fbclid=IwAR16YNGU0LELUUxEtdVLbPZCX4bxSMl1SdK9UiBZerWT_T0wjmiGMhNMb48

ม.4 ? https://drive.google.com/file/d/1U2Y06ESeKjOqpjuQmAQQ5uoYNePa0Tm6/view?fbclid=IwAR3g6W73Kl6XfhfxysMgbBJiS5uqxF6XTmlS1NQhBWXHsxrwEyH6yz-YsIM