เอกสารชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชำระผ่านระบบธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 28 กรกฎาคม 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1clov2aVZBrdGSNO0XsUshVFje-82BD-d?usp=share_link