กิจกรรมคุรุสัมพันธ์ สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566 | วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม