📍ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์: 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

📆สอบ: 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 535