ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน “ดอกบัว” และ “เพชร” ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ สะอาด ชาวพุทธใช้ดอกบัวสําหรับเป็นพุทธบูชา หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทุกคนมีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เพชรเป็นอัญมณีล้ําค่า มีความแข็งแกร่งในตัวเอง มีความงามจากเหลี่ยมต่างๆที่เปล่งประกาย โดยช่างที่มีฝีมือยอดเยี่ยมในการเจียระไน หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามจะต้องเข็มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ชาย เมื่อได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้และคุณธรรมแล้วเสมือนเพชรที่ได้รับการ เจียระไนจากครูบาอาจารย์ ย่อมทรงคุณค่าและเปล่งประกายแห่งความดี

ดาวน์โหลด VECTOR/PNG

แจ้งการเปลี่ยนค่ากลางสี LOGO โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อความสะดวกในการใช้งานประเภทต่างๆ

ค่าสี RGB สีสว่าง (สีของแสง)

 • สีเขียว : RGB (0 to 255) : (100, 167, 68)
 • สีเขียว (กลีบบัว) : (0 to 255): 153 200 87
 • สีเขียว (เกสร) : (0 to 255): 217 227 94
 • สีชมพู : (0 to 255): 232 109 170

ค่าสี CMYK สีทีบ (สีสำหรับงานพิมพ์)

 • สีเขียว : (0% to 100%) : 66% 13% 100% 1%
 • สีเขียว (กลีบบัว) : (0% to 100%): 44% 2% 87% 0%
 • สีเขียว (เกสร) : (0% to 100%): 18% 0% 78% 0%
 • สีชมพู : (0% to 100%): 4% 72% 0% 0%

ค่าสี HEX รหัสสี

 • สีเขียว : HEX (#): 64A744
 • สีเขียว (กลีบบัว) : HEX (#): 99C857
 • สีเขียว (เกสร) : HEX (#): D9E35E
 • สีชมพู : HEX (#): E86DAA